Gökceada Ana Arısı Raporu

Created By : 26-Jul-2015 Write By: kralice Published In: Rapor ve Belgeler Hits: 1727 Comment: 0

Çanakkale İli'nde kurulacak olan "Ana Arı Üretim" işletmelerinde damızlık ana arı olarak, bölgede yaşayan Gökçeada arısının kullanılabilirliliğinin bilimsel çalışmalar ışığında uygunluğunu gösteren rapor EK-1 de sunulmaktadır. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.